fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א‏

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תוכן עניינים של הקורס המקוון שלנו נמצא בכפתור הירוק בכותרת הקורס | נתון סטיות ורוצים שונות | התפלגות נורמלית שיעור 4 | קרמר | ספירמן | קסם 1 -הסתברות מאורעות | פונקצית הסתברות ללא עץ

שיעורים נוספים