30111 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א‏

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: אופיו של הטווח הבינרבעוני | שאלת סטטיסטיקה תאורית נעלמים | מבוא נורמלית | התפלגות נורמלית שיעור 4 | למדא 1 | קסם 1 -הסתברות מאורעות

שיעורים נוספים