fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

30112 מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב‏

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תוכן עניינים בלחצן הירוק בכותרת הקורס - לגלול למעלה וללחוץ עליו | התפלגות נורמלית חלק 1 | רווח סמך לתוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת | מבחן הסימן (הסרטון ממשיך עם התרגיל של השיעור הקודם) | מבחן פישר בתוכנת spss

שיעורים נוספים