fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

30203 מבוא לסטטיסטיקה ולהסתברות למדעים‏

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תוכן עניינים של הקורס נמצא בקובץ להורדה בכותרת הקורס | דף נוסחאות של הקורס נמצא תחת הסרטון | מדדי מרכז משתנה רציף | נתון רבעונים | עוצמה וכיוון של הקשר הלינארי | הסתברות מאורעות | מה זה זרים/תלוים | עץ נעלמים | משתנה בינומי | פואסוני

שיעורים נוספים