30204 הסקה סטטיסטית‏

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת | השערות לפרופורציה אחת | מבחן שונות חד כיווני(אנובה)

שיעורים נוספים