fb pixel no scripts
×

תוכן זה מוצג לתלמידי הקורס בלבד.

עבור לרכישת הקורס

30204 הסקה סטטיסטית‏

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תוכן עניינים של הקורס המקוון שלנו | התפלגות דגימה ומשפט הגבול המרכזי | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת | השערות לפרופורציה אחת

שיעורים נוספים