יסודות הסטטיסטיקה א עבודה סוציאלית 144-1-1031

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: טענה אסימטרית | מבוא נורמלית

שיעורים נוספים