fb pixel no scripts
×

מבוא לסטטיסטיקה א 66153 לתלמידי כלכלה

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

הנחיות לשימוש בקבצים
(1) לאחר לחיצה על שם הקובץ, יש להמתין לסיום ההורדה
(2) יש להפעיל את הקובץ אשר נשמר בתיקיית הורדות במחשב

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: מה זה סטטיסטיקל ? | השפעת הוספת חדשים על סטיית תקן | טענה אסימטרית | טווח בינרבעוני שווה אפס | קסם 1 -הסתברות מאורעות | מה זה זרים/תלוים | הסתברות עצים | שני אדומים ואחד שחור | משתנה בינומי | תירגול על משתנה בינומי

שיעורים נוספים