מבוא לסטטיסטיקה ב 30112 -טעימה מהקורס המקוון

עמוד הנוסחאות של הקורס: הצג עמוד נוסחאות

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: קירוב נורמלי לבינומית | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה | השערות תוחלת