האקדמית תא-יפו מדעי ההתנהגות סטטיסטיקה א 311117

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית בדיד יו טיוב | קסם 1 -הסתברות מאורעות | טווח בינרבעוני נורמלית

שיעורים נוספים