האקדמית תא יפו-סטטיסטיקה למנהל עסקים

מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: ציון תקן | קסם 1 -הסתברות מאורעות | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה

שיעורים נוספים