מסמכים להורדה לקורס זה

על מנת לצפות בקבצים יש להיות במצב מחובר

שיעורי דוגמא בקורס זה פתוחים לכולם

שיעורי דוגמא לקורס זה: תאורית משתנה בדיד דוגמה נוספת | מבוא נורמלית | קסם 1 -הסתברות מאורעות | רווח סמך תוחלת אחת כשהשונות ידועה

שיעורים נוספים